Bảng cước chuyển nhanh - Khách lẻ

(Áp dụng từ ngày 01/08/2016)
(Cam kết từ Quảng Châu - Hà Nội: 2-3 ngày)

Trọng lượng

Đơn giá

Công thức tính

Từ 0,5kg trở xuống 40.000đ Mức cước cố định
Trên 0,5kg 70.000đ/kg 40.000đ + (*KL - 0.5)x70.000đ
(Có tính 0.5kg đầu)
Từ 5kg trở lên 55.000đ/kg *KL x đơn giá
(Không tính 0.5kg đầu)
Từ 30kg trở lên 50.000đ/kg

*KL: tổng khối lượng đơn hàng

Bảng cước chuyển nhanh - Khách sỉ

(Áp dụng từ ngày 01/08/2016)
(Cam kết từ Quảng Châu - Hà Nội: 2-3 ngày)

Trọng lượng

Đơn giá

Công thức tính

Dưới 30kg 50.000đ/kg *KL x đơn giá
Từ 30kg trở lên 45.000đ/kg

*KL: tổng khối lượng hàng

Điều kiện để trở thành khách sỉ
Trong vòng 3 tháng liên tiếp tổng khối lượng hàng tích lũy đạt tối thiểu 200kg
(Chỉ tính trong 3 tháng liên tiếp nhau)

Chiết khấu
Với các khách hàng có tổng khối lượng trên 200kg/tháng sẽ được chiết khấu thêm 5.000đ/kg/Tổng khối lượng hàng trong tháng, khoản tiền chênh lệch sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt vào cuối tháng, hoặc khấu trừ cho các đơn hàng sau