Bảng cước chuyển THƯỜNG

(Áp dụng từ ngày 01/08/2016)
(Áp dụng cho đơn hàng tối thiểu từ 10kg trở lên. Cam kết từ Quảng Châu - Hà Nội: 4-5 ngày)

Trọng lượng

Đơn giá

Công thức tính

Từ 10kg - 30kg 35.000đ/kg *KL x đơn giá
Từ 30kg trở lên 30.000đ/kg

*KL: tổng khối lượng đơn hàng
*Mức cước tối thiểu cho phép chênh lêch tối đa 1kg, chênh lệch quá 1kg sẽ phụ thu thêm 10.000đ/kg

Chiết khấu
Với các khách hàng có tổng khối lượng trên 1000kg/tháng sẽ được chiết khấu thêm 3.000đ/kg/Tổng khối lượng hàng trong tháng, khoản tiền chênh lệch sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt vào cuối tháng, hoặc khấu trừ cho các đơn hàng sau