Phụ Phí

(Áp dụng từ ngày 01/08/2016)

1. Phụ phí hàng giá trị cao Tổng giá trị/Khối lượng kiện hàng
- Nếu từ mức 3 triệu đến dưới 20 triệu, phụ phí là 5%
- Nếu từ 20 triệu đến dưới 50 triệu, phụ phí là 7,5%
- Nếu lớn hơn hoặc bằng 50 triệu, phụ phí là 10%
(Khi đăng ký hàng gửi, khách hàng vui lòng cung cấp thêm cả hóa đơn mua hàng để RedEX đối chiếu)
2. Phụ phí hàng giá trị thấp Với đơn hàng có từ 11 link trở lên, có giá trị trung bình của một sản phẩm nhỏ hơn 10.000đ thì bị tính phụ phí hàng giá trị thấp
- Đơn hàng có từ 11-30 link: phụ phí là 50.000đ/đơn
- Đơn hàng có từ 31-50 link: phụ phí là 100.000đ/đơn
- Đơn hàng có từ 51-70 link: phụ phí là 150.000đ/đơn
- Đơn hàng có từ 71-100 link: phụ phí là 200.000đ/đơn
- Đơn hàng có trên 100 link: phụ phí là 300.000đ/đơn
  (áp dụng từ ngày 23/03/2017)
3. Phụ phí làm đơn Trong trường hợp khách hàng không thể tự làm đơn hàng, REDEX sẽ phụ thu thêm phụ phí làm đơn hàng với chi phí mỗi 10 link sản phẩm = 50.000đ
4. Phụ phí thanh toán COD và kiểm đếm hàng hóa Trong trường hợp kiện hàng cần thanh toán theo hình thức COD hoặc cần phải mở kiện kiểm đếm tại kho Quảng Châu, REDEX sẽ phụ thu thêm phụ phí được tính bằng 50.000đ/lần/kiện (không áp dụng hình thức này cho kiện hàng số lượng lớn, nhiều chủng loại)
5. Phụ phí gia cố hàng hóa
(tùy chọn)
- Đóng gỗ: phụ thu thêm 5.000đ/kg trên tổng khối lượng kiện hàng. Chỉ áp dụng với kiện hàng có khối lượng 50k trở lên
VD : kiện hàng có khối lượng sau khi gia cố khung gỗ là 15kg sẽ chịu phụ thu thêm 5.000*15kg = 75.000đ phụ phí

vu du minh hoa


- Nẹp khung bìa giấy siêu cứng: Dựa trên kích thước kiện hàng với công thức
Đơn giá(vnđ)= (Dài+Rộng+Cao)*400 (kích thước tính bằng cm)
VD: Kiện hàng có kích thước 30*40*15cm sẽ được tính bằng: (30+40+15)*400=34.000đ tiền phụ phí

vu du minh hoa

6. Bảo hiểm hàng hóa
(tùy chọn)
- Tùy vào từng chủng loại hàng và giá trị hàng mà mức bảo hiểm giao động từ 50%-100% giá trị hàng hóa với chi phí tương ứng từ 5-30% giá trị hàng hóa. Cụ thể chi phí này sẽ được báo trong quá trình báo giá cho khách hàng