HƯỚNG DẪN ĐIỀN MÀU SẮC - SIZE 

1. NẾU MÀU SẮC = TIẾNG TRUNG QUỐC THÌ COPY VÀ PASTE NGUYÊN PHIÊN BẢN TIẾNG TRUNG QUỐC ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN KHI ĐẶT HÀNG 

2. NẾU MÀU SẮC LÀ HÌNH THÌ  LỰA CHỌN TÍNH TỪ TRÁI SANG PHẢI THEO QUY CÁCH : Ô ... DÒNG ...